Golden Bees, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS, société par actions simplifiée) met een kapitaal van 7138 euro, die is gevestigd op 57 rue d’Amsterdam, 75008 Parijs, en die bij het handelsregister (RCS) in Parijs is ingeschreven onder nummer 812 622 371 en FR75812622371 als btw-nummer (numéro de TVA) heeft, is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het weergeven van vacatures of advertenties voor opleidingen die aansluiten bij het profiel van de gebruiker.

Golden Bees heeft een service voor online recruitment ontwikkeld die ervoor zorgt dat gebruikers vacatures of advertenties voor opleidingen te zien krijgen wanneer ze op internet browsen. Deze advertenties verschijnen op dezelfde locaties als de gebruikelijke advertenties. Golden Bees werkt voor ondernemingen die nieuwe medewerkers zoeken of voor vacaturesites of sites waarop opleidingen worden aangeboden, om zo internetgebruikers naar deze sites te leiden, en ook naar de advertenties die mogelijk aansluiten bij het werk waarnaar ze op zoek zijn.

Het doel is dus om vacatures of advertenties weer te geven die aansluiten bij het profiel van de gebruiker. Daarvoor maakt Golden Bees gebruik van een trackingtechnologie die hen in staat stelt om informatie te verzamelen door middel van een cookie die in de browser van de gebruiker wordt geplaatst. Deze cookie heeft de vorm van een technische ID.

Deze cookie wordt geplaatst tijdens het browsen op websites van ondernemingen die gebruikmaken van de service van Golden Bees of via de websites van Golden Bees zelf. Deze cookie kan ook in de browser worden geplaatst wanneer de gebruiker op internet in aanraking komt met een advertentie voor een vacature of een opleiding van een onderneming die gebruikmaakt van de service van Golden Bees.

Golden Bees staat in voor de privacy van zijn gebruikers.

Dit document heeft als doel om de regels uiteen te zetten die betrekking hebben op de verwerking van gegevens die zijn verzameld in het kader van de services die door Golden Bees worden aangeboden en de verwerking van gegevens die zijn verzameld op de website www.goldenbees.fr.

Het onderhavige privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies van Golden Bees. Dit beleid is niet van toepassing op het verzamelen of verwerken van andere gegevens door derden, waaronder partnerwebsites, aangezien die zelf ook weer een privacybeleid hebben, waarover zij hun gebruikers moeten informeren wanneer er gegevens van hun gebruikers worden verwerkt.

I – Begrippen

 • Cookie: Een hoeveelheid data die op de harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst door de server van de site die hij of zij bezoekt. Een cookie bevat meerdere gegevens: de naam van de server waardoor de cookie is geplaatst, een ID in de vorm van een uniek nummer, een vervaldatum (twaalf maanden voor de cookies van Golden Bees). Deze gegevens worden op de computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om deze gegevens weer te kunnen lezen en opslaan.
 • Tussenpersonen: De organisaties die voor Golden Bees zoeken naar de locaties die op basis van het profiel van gebruikers het relevantst zijn voor weergave van advertenties voor vacatures of opleidingen. Deze partners verplichten zich ertoe om de wettelijke regels met betrekking tot privacy en gegevensbescherming in acht te nemen.
 • Golden Bees-site: De websites van Golden Bees die toegankelijk zijn via de URL’s www.goldenbees.fr en www.wan2bee.fr.
 • Partnerwebsite: Een website van een klant van Golden Bees waarvoor een cookie van Golden Bees op de computer van de internetgebruiker wordt geplaatst wanneer hij of zij die website bezoekt. Partnersites zijn doorgaans eigendom van ondernemingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, of het zijn sites waarop vacatures of advertenties voor opleidingen worden weergegeven. Golden Bees en diens Partnersites zijn contractueel gebonden en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker tijdens het verzamelproces en voor de verwerking van die gegevens gedurende de recruitmentcampagne.
 • Gebruikers: Natuurlijke personen die profiteren van de service die wordt aangeboden door Golden Bees, d.w.z. dat er een cookie van Golden Bees op hun computer staat.

II – Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Als de cookie tijdens een bezoek aan de Golden Bees-site op de computer wordt geplaatst, is Golden Bees als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Als de cookie van Golden Bees tijdens een bezoek aan een Partnersite op de computer wordt geplaatst, is Golden Bees samen met de uitgever van deze Partnersite verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker, zowel tijdens het verzamelproces als tijdens het doorgeven van de gegevens. De Partnersite heeft de verantwoordelijkheid om de Gebruiker van het gebruik van een cookie van Golden Bees op de hoogte te stellen voordat deze cookie wordt geplaatst. De beste manier om dit te doen, is door een link te plaatsen naar het onderhavige privacybeleid. Als het geval zich voordoet, moet de toestemming voor het gebruik van cookies worden verkregen door de Partnersite.

In zeldzame gevallen waarin Golden Bees alleen gegevensverwerker is, kan het gebeuren dat de gegevens die met behulp van de cookie zijn verzameld, uitsluitend namens en voor rekening van de Partnersite en in het kader van de recruitmentcampagne van deze klant mogen worden gebruikt.

III – Wat zijn de doeleinden en wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking?

Met de cookie van Golden Bees die op de computer van de Gebruiker is geplaatst, kunnen gegevens worden verzameld voor targetingdoeleinden, zodat er advertenties voor vacatures of opleidingen aan de Gebruiker kunnen worden weergegeven die aansluiten bij diens profiel (interessegebieden, locatie enz.). Het doel is dus dat er tijdens het browsen op internet advertenties voor vacatures of opleidingen aan de Gebruiker worden weergegeven die aansluiten bij het vastgestelde profiel. Deze advertenties worden weergegeven op plaatsen waar anders andere advertenties zouden worden weergegeven.

Om ervoor te zorgen dat de advertenties voor vacatures of opleidingen relevant zijn, verdeelt Golden Bees de Gebruikers onder op basis van hun profiel (locatie, beroep enz.).

Bovendien ontvangen de klanten van Golden Bees rapporten, zodat zij beschikken over een verslag van de campagne die voor hen is uitgevoerd. In dit rapport worden uitsluitend geaggregeerde en volledig geanonimiseerde gegevens opgenomen (zoals het aantal clicks).

Als Golden Bees verantwoordelijk of medeverantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, kunnen er advertenties voor vacatures van verschillende ondernemingen worden weergegeven aan de Gebruiker. Als Golden Bees alleen maar optreedt als gegevensverwerker, krijgt de Gebruiker uitsluitend advertenties te zien voor vacatures of opleidingen van de partner van Golden Bees die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Wettelijke grondslagen:

– Toestemming van de Gebruiker voor het plaatsen van de cookie. Deze toestemming kan ook de wettelijke grondslag voor het verwerken van de verzamelde gegevens vormen als de Partnersites via welke de cookie op de computer wordt geplaatst, beschikken over een CMP (Consent Management Platform) waarmee toestemming kan worden verkregen voor deze gegevensverwerking.

Om geldige toestemming te verkrijgen, vraagt Golden Bees diens Partnersites om de regels met betrekking tot het plaatsen van cookies uit de gewijzigde Franse wet Informatietechnologie en Vrijheden (loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 in acht te nemen. De toestemming van de Gebruiker heeft de vorm van een positieve handeling zoals het sluiten van een cookiebanner, het voortzetten van het gebruik van de Partnersite of het aanvinken van een vakje voor toestemming voor het plaatsen van cookies, afhankelijk van de methode waarvoor de Partnersite heeft gekozen.

De Gebruiker kan, voor de plaatsing van de cookie en na kennis te hebben genomen van de gevraagde gegevens, weigeren in te stemmen met de plaatsing van de cookie. Dit kan de Gebruiker doen door de browserinstellingen aan te passen op de manier die hieronder wordt beschreven.

– Gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit belang betekent zowel voor Golden Bees als voor de Partnersite dat ze gerichte advertenties voor vacatures of opleidingen kunnen weergeven aan Gebruikers. De verzamelde gegevens maken nauwelijks inbreuk op de privacy, omvatten geen details aan de hand waarvan iemands identiteit kan worden achterhaald en zijn beveiligd, zodat de rechten en vrijheden van de Gebruiker kunnen worden beschermd. De Gebruiker kan de verwerking van diens gegevens te allen tijde stopzetten. De Gebruiker heeft ook een belang, namelijk dat hij of zij, in plaats van normale advertenties, vacatures of advertenties voor opleidingen te zien krijgt die hem of haar mogelijk interesseren.

IV – Hoe wordt de cookie geplaatst?

Er zijn twee manieren waarop een cookie van Golden Bees op een computer terecht kan komen:

 • Als de Gebruiker een van de Partnersites of de Golden Bees-site bezoekt:

Via de cookiebanner op deze websites komt de Gebruiker te weten dat er cookies van derden op diens computer worden geplaatst en krijgt de Gebruiker te zien wat de doeleinden van de cookie van Golden Bees zijn. Daarnaast bevat deze banner een link naar het onderhavige Cookiebeleid van Golden Bees. Bovendien moet de cookiebanner informatie geven over de manier waarop de Gebruiker kan aangeven of hij of zij al dan niet akkoord gaat met de plaatsing van de cookie, voor het geval de Gebruiker geen gebruik wenst te maken van de services.

 • Door het klikken op door de weergave van een reclamebanner/advertentie voor een vacature of opleiding van een van de klanten van Golden Bees waarvoor een recruitmentcampagne bezig is.

Als deze optie beschikbaar is, kan de Gebruiker op de knop in een van de hoeken van de advertentie klikken (YourAdChoices) en zo aangeven niet akkoord te gaan met de plaatsing van de cookie.

V – Wat voor gegevens worden er door Golden Bees verzameld?

Golden Bees verzamelt geen gegevens aan de hand waarvan de identiteit van de Gebruiker rechtstreeks kan worden achterhaald (zoals de naam, het e-mailadres enz.). De identiteit van de Gebruiker is onbekend voor Golden Bees.

Golden Bees verzamelt ook geen vertrouwelijke informatie (over religie, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, enz.).

De gegevens die wel worden verzameld, bevatten informatie die kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties voor vacatures of opleidingen die aan de Gebruiker worden weergegeven, zo relevant mogelijk zijn. Zo kan Golden Bees advertenties voor vacatures of opleidingen tonen die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de Gebruiker als het gaat om het zoeken naar een baan.

Golden Bees verzamelt de volgende gegevens, om precies te zijn:

– Gegevens met betrekking tot de geplaatste cookie van Golden Bees en de toewijzing van een bijbehorende technische ID, evenals informatie over de browser en het besturingssysteem;

– Vacatures of advertenties voor opleidingen die de Gebruiker heeft bekeken op Partnersites en/of op de Golden Bees-site;

– Door de Gebruiker bezochte pagina’s op Partnersites, evenals de datums, tijdstippen en frequentie van de weergave van die pagina's. Daarom krijgt de Gebruiker een bericht te zien met de boodschap dat er, zodra de cookie is geplaatst, op alle Partnersites gegevens worden verzameld bij iedere keer dat de Gebruiker een van deze sites bezoekt;

– Gegevens met betrekking tot de geografische locatie van de Gebruiker. De maximale nauwkeurigheid van locatie die wordt opgeslagen, is niet preciezer dan de stad of het dorp waar de Gebruiker zich bevindt. Het IP-adres wordt in een onvolledige vorm gebruikt en de gegevens met betrekking tot de locatie van de Gebruiker zijn onnauwkeurig. Deze informatie over de geografische locatie kan worden gebruikt om Gebruikers advertenties voor vacatures of opleidingen te tonen voor het land, de provincie, de gemeente, of de stad of het dorp overeenkomend met deze geografische locatie. De geografische locatie wordt iedere vijf (5) dagen bijgewerkt, zodat de Gebruiker uitsluitend advertenties voor vacatures en opleidingen te zien die relevant zijn voor diens locatie;

– Vacatures of advertenties voor opleidingen die Gebruikers hebben bekeken of waarop zij hebben geklikt in verschillende advertenties die aan hen zijn weergegeven;

– Golden Bees verzamelt ook gegevens over het apparaat, de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker.

Aan de hand van de verzamelde gegevens kan de Gebruiker worden ingedeeld op basis van het type werk waar hij of zij naar op zoek is en de plaats waar hij of zij naar werk zoekt. Zo kunnen de vacatures die de Gebruiker te zien krijgt, zo goed mogelijk worden afgestemd op diens profiel.

Als de Gebruiker de online sollicitatieservice op www.wan2bee.fr gebruikt, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat de gegevens die met behulp van de cookie zijn verzameld, de gegevens van formulieren die op de site www.wan2bee.fr zijn ingevuld en de gegevens van het online cv aan elkaar worden gekoppeld.

VI – Wie ontvangen deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan:

– de gegevensverwerker van Golden Bees (de webhostingprovider OVH);

– Tussenpersonen (The Trade Desk (Demand Side Platform), Facebook en Instagram), nadat de Gebruikers zijn onderverdeeld.

The Trade Desk geeft het profiel van de Gebruiker vervolgens met zijn partners, die advertentieruimte op hun eigen websites beschikbaar stellen, met behulp van een realtime veilingsysteem (RTB – Real Time Bidding).

De gegevens worden in elk geval met The Trade Desk, Facebook en Instagram gedeeld. Ze zijn dan al per gebruiker onderverdeeld en gepseudonimiseerd.

De gegevens worden uitsluitend gedeeld voor doeleinden zoals de weergave van advertenties voor vacatures of opleidingen die aansluiten bij het profiel van de Gebruiker.

VII – Hoelang worden de gegevens bewaard?

Als een gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens, is die toestemming twaalf (12) maanden geldig. De gebruiker kan deze toestemming verlenen tijden een bezoek aan een Partnersite en als deze toestemming is verleend, mag de cookie van Golden Bees op de computer van de gebruiker worden geplaatst.

Dit betekent dat de cookie na twaalf (12) maanden automatisch van de computer van de Gebruiker wordt verwijderd en dat de Gebruiker opnieuw toestemming moet geven voor de plaatsing van cookies als hij of zij wil blijven profiteren van de services die door Golden Bees worden aangeboden. Deze termijn wordt door Golden Bees gerechtvaardigd geacht vanwege de normale termijn die geldt voor het zoeken naar een baan. Op dezelfde manier worden de door Golden Bees verzamelde gegevens ook uit diens databases verwijderd zodra die termijn van twaalf (12) maanden is verstreken. Telkens wanneer de Gebruiker toestemming geeft voor de plaatsing van de cookie, gaat de termijn van twaalf (12) maanden opnieuw in.

De locatie van de Gebruiker wordt gedurende deze periode van 12 maanden iedere vijf (5) dagen bijgewerkt aan de hand van het IP-adres van de Gebruiker. Zo krijgt de Gebruiker altijd advertenties te zien die relevant zijn voor de plaats waar hij of zij is.

VIII – Beveiliging

Golden Bees treft passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van de gegevens van de Gebruiker te voorkomen. Deze beveiliging wordt geïmplementeerd volgens de huidige best practices. Er bestaat echter geen enkele methode voor het online doorgeven van gegevens en geen enkele digitale opslagmethode die helemaal veilig is. Golden Bees is onderworpen aan een inspanningsverplichting.

Golden Bees maakt gebruik van de diensten van de webhostingprovider OVH, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de servers en van de gegevens. De servers van OVH bevinden zich op Frans grondgebied.

IX – Gegevensoverdracht op verzoek

Golden Bees kan worden verplicht om de gegevens te delen omdat de autoriteiten het hierom verzoeken. Golden Bees doet dit met name om aan de wet of vereisten te voldoen op het gebied van nationale veiligheid. Op dezelfde manier kunnen de gegevens ook aan een derde partij worden doorgegeven in het geval van een fusie, overname, ontbinding of verkoop van een deel van of alle activa.

X – Overdracht van gegevens naar derde landen

De gegevens van de Gebruikers worden overgedragen naar slechts één derde land: de Verenigde Staten. The Trade Desk en Facebook zijn namelijk Amerikaanse bedrijven.

The Trade Desk en Facebook hebben zich ertoe verbonden om de gegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te beschermen. The Trade Desk en Facebook verzekeren dat ze de AVG naleven en zijn opgenomen in het Privacy Shield-register (EU- VS-privacyschild).

Bedrijven die in dit register zijn opgenomen, moeten een niveau van bescherming bieden dat past bij de mate van bescherming die door de Europese regelgeving wordt vereist.

XI – Welke rechten hebben de Gebruikers?

 • De Gebruiker heeft het recht om, te allen tijde, zijn of haar toestemming in te trekken met betrekking tot de cookies die hij of zij heeft geaccepteerd.

Hiervoor beschikt de Gebruiker over meerdere mogelijkheden:

Als er een gepersonaliseerde reclamebanner wordt weergegeven aan de Gebruiker, kan hij of zij op de blauwe knop in een van de hoeken van de advertentie klikken (YourAdChoices) om de toestemming voor de plaatsing van de cookie voor die advertentie in te trekken.

– De Gebruiker kan advertenties voor vacatures of opleidingen die afkomstig zijn van Golden Bees, uitschakelen met behulp van de volgende knop:

Omdat Facebook een andere omgeving is, kan de behandeling van de aanvraag van de Gebruiker tot wel vijf weken in beslag nemen. Als de Gebruiker wil dat onze advertenties niet meer in diens Facebook-account worden weergegeven, kan de Gebruiker de instellingen aanpassen door hier te klikken: Facebook Settings

– De Gebruiker kan zijn of haar cookievoorkeuren rechtstreeks vanuit de browser instellen: iedere browser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De procedures worden beschreven in het Help-menu van de browser:

 • De Gebruiker kan zijn of haar cookievoorkeuren rechtstreeks vanuit de browser instellen: iedere browser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De procedures worden beschreven in het Help-menu van de browser:

– de doeleinden van de gegevensverwerking

– de betreffende categorieën persoonsgegevens

– de ontvangers of categorieën ontvangers waarmee de persoonsgegevens zijn of worden gedeeld, met name ontvangers die in derde landen zijn gevestigd of internationale organisaties

– als dat mogelijk is, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die termijn vast te stellen

– het bestaan van het recht om Golden Bees te vragen om de persoonsgegevens te rectificeren of te wissen

– het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

– het bestaan van de mogelijkheid van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in ieder geval in dergelijke gevallen, van relevante informatie met betrekking tot de onderliggende logica en van het belang en de gevolgen van deze verwerking voor de betreffende persoon.

 • De Gebruiker kan Golden Bees vragen om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken, met name als de Gebruiker de juistheid van deze gegevens betwist, gedurende de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de gegevens te verifiëren; als de verwerking onwettig is, maar de Gebruiker niet wil dat diens gegevens worden gewist; als Golden Bees de gegevens niet meer nodig heeft, maar de Gebruiker deze wel nodig heeft om zijn of haar rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De Gebruiker kan Golden Bees vragen om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, met name als de Gebruiker de toestemming voor het verwerken van deze gegevens heeft ingetrokken of als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Golden Bees ze in de eerste instantie verwerkte.
 • De Gebruiker heeft het recht om te vragen om de overdracht van de gegevens die hij of zij aan Golden Bees heeft verstrekt. Dan draagt Golden Bees alle verstrekte gegevens in een gestructureerd en machineleesbaar formaat over aan de Gebruiker, of draagt het deze gegevens, op verzoek, rechtstreeks over aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, die door de Gebruiker wordt aangewezen.

Iedere Gebruiker heeft het recht om de volgende rechten uit te oefenen via de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Golden Bees:

 • middels een e-mail naar het volgende e-mailadres: dpo@goldenbees.fr
 • of middels een brief die is voorzien van een identiteitsbewijs met handtekening, naar het volgende adres: DPO -GOLDEN BEES – 157 Boulevard Macdonald, 75019 Parijs, Frankrijk.

Golden Bees doet zijn uiterste best om binnen een maand na ontvangst aan de aanvraag van de Gebruiker te voldoen. Omdat Golden Bees niet over gegevens beschikt aan de hand waarvan iemands identiteit rechtstreeks kan worden achterhaald, vergt het echter wel enige tijd om de partners te benaderen die kunnen helpen om de cookie-ID van de Gebruiker te depseudonimiseren.

Als de Gebruiker niet tevreden is met de reactie van Golden Bees, of als de Gebruiker deze reactie wil aanvechten, kan hij of zij een klacht indienen bij de CNIL (www.cnil.fr/fr/plaintes)

XII – Cookies van sociale media op de website van Golden Bees

Golden Bees heeft knoppen van sociale media (Linkedin, Golden Bees, Twitter) op zijn website http://goldenbees.fr en op www.wan2bee.fr geplaatst, waarmee de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en met de genoemde sociale media worden gedeeld, ongeacht of de Gebruiker een account heeft voor deze sociale media. Met dit type knoppen kunnen sociale media de bewegingen van de Gebruiker volgen op de websites van Golden Bees, alleen maar omdat het account van de Gebruiker op het sociale netwerk op de terminal van de Gebruiker was geactiveerd (actieve sessie) tijdens diens bezoek aan de site van Golden Bees.

Golden Bees heeft geen controle over de procedure die sociale media gebruiken om gegevens te verzamelen met betrekking tot de bewegingen van Gebruikers op websites die worden gepubliceerd door Golden Bees. Golden Bees raadt Gebruikers aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden van deze navigatiegegevens die ze met behulp van deze plug-ins verkrijgen, vooral op het gebied van reclame:

De Gebruiker kan via het daarvoor bestemde CMP aangeven dat hij of zij niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies door deze sociale media.