Aanwerven van schaarse profielen

SNCF Réseau is de eigenaar en de primaire beheerder van het nationale Franse spoorwegnet. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het spoorwegnet, de aanleg van nieuwe spoorlijnen en het beheer van de circulatie van alle treinen die gebruikmaken van het nationale spoorwegnet.

Klant sinds : juni 2018

Behoefte : TEKORT AAN KANDIDATEN

img

UITDAGING

SNCF Réseau heeft behoefte aan profielen die buiten het kader vallen, met specifieke vakcompetenties, overal in Frankrijk. Het grootste probleem voor SNCF Réseau is het genereren van voldoende kandidaatstellingen voor schaarse profielen.

OPLOSSING

SNCF Réseau heeft het hulpmiddel voor het genereren van gekwalificeerde kandidaatstellingen geactiveerd voor twee typen profielen: actieve en passieve kandidaten.

Kandidaatstellingsvolume in stappen:

Golden Bees verspreidt vacatures in de vorm van dynamische banners op sociale netwerken en op internet, bij een internetdoelgroep die overeenkomt met het gezochte profiel. De activering van Golden Bees-kandidaatgegevens via ons Candidate Management Platform en de implementatie van onze bijpassende technologie van aanbiedingen en kandidaatprofielen maken een targeting van zeer specifieke internetdoelgroepen mogelijk.

Dit systeem maakt het mogelijk om vacatures van SNCF Réseau aan een groter publiek van potentiële kandidaten te tonen en profielen vast te leggen die nietaanwezig zijn op traditionele wervingssites.

Optimalisatie van investeringen bij de werving van actieve kandidaten:

Het Golden Bees-platform maakt de multicasting van SNCF Réseau-aanbiedingen in alle banenaggregators op de markt mogelijk om de zichtbaarheid van advertenties te maximaliseren. Met handhaving van regels worden advertentiecampagnes geoptimaliseerd op basis van de kosten per doelkandidaat en het volume per item.

RESULTAAT

De campagne resulteerde in het genereren van een zeer bevredigend aantal cv's gedurende een periode van 1 maand en lagere kosten per kandidaat dan via andere wervingskanalen. Het hoge conversiepercentage van de campagne toont aan dat de reputatie van SNCF in combinatie met de zichtbaarheid en commitment-oplossingen van Golden Bees het mogelijk maken om een hoge mate van betrokkenheid van de kandidaten in het aanbod te bereiken.

1001

GEGENEREERDE KANDIDAATSTELLINGEN

10%

KANDIDAATSTELLINGEN / KLIKKEN

VIDEO GETUIGENIS VAN

ONS ANDER SUCCES

Potentiële kandidaten opnieuw aantrekken

img de fond
Meer details

De kosten per kandidaatstelling optimaliseren

img de fond
Meer details

Gekwalificeerde kandidaatstellingen genereren

img de fond
Meer details

NEEM BETER PERSONEEL AAN!

EEN PERSOONLIJKE AANBEVELING BINNEN 24 UUR

  • Alle kandidaatprofielen targeten
  • Gekwalificeerde kandidaatstellingen genereren
  • Het rendement op uw investering eenvoudig meten

NEEM CONTACT OP MET
ONZE EXPERTS